Vuokrattavat rakennuslämmittimet

Rakennuslämmitin 2-3.3kW
10€ / viikko

Koko : Pieni

Sähkö : 230V

Lämmitystilavuus : 60 kuutiota

Termostaatti

Ylikuumenemissuoja

Rakennuslämmitin 5kW
10 € / viikko

Koko : Keskisuuri

Sähkö : 400V (3-vaihe)

Lämmitystilavuus : 100 kuutiota

Termostaatti

Ylikuumenemissuoja

Rakennuslämmitin 9kW
10€ / viikko

Koko : Suuri

Sähkö : 400V (3-vaihe)

Lämmitystilavuus : 180 kuutiota

Termostaatti

Ylikuumenemissuoja

Vuokrattavat rakennuslämmittimet ovat helppokäyttöisiä sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden käyttäminen ei tuota pakokaasuja öljykäyttöisiin lämmittimiin verrattuna, eikä myöskään kuluta ilmasta happea jolloin korvausilmaa ei tarvita. Näin ne sopivat hyvin turvalliseen sisätilojen lämmittämiseen ja termostaattiohjattuna lämmittimet kytkevät lämmitysvastuksen pois päältä jääden ylläpitämään haluttua lämpötilaa sähköä säästäen.

Sähkölämmittimet sisältävät puhaltimen joka tehostaa lämpimän ilman levitystä tilaan. Puhallin kierrättää ilmaa aina, riippumatta termostaattiohjatun lämmitysvastuksen tilasta.

Lämmittimet sisältävät kaikki tämän päivän turvallisen käytön edellytykset kuten ylikuumenemissuojat ja kosketussuojat.

Rakennuslämmittimen valinta

Rakennuslämmitin valitaan tehotarpeen mukaan mutta useimmiten käytännössä valintaa rajoittaa eniten käytettävissä oleva sähkösyöttö. Jos kolmivaihe (voimavirta) sähköä on saatavilla niin sähkölämmittimen tehontarve jakautuu tasaisesti kaikille vaiheille ja voidaan välttyä sulakkeiden paukkumiselta. Jos vain valovirtaa on tarjolla niin lämmitimien puolella oikea valinta on pienin kokoluokka. Jos sähkönsyöttö tai laitteen koko ei ole ongelma niin tyypillisesti kannattaa valinta kohdistaa suurimpaan laitteeseen, jota voidaan käyttää puoliteholla ja termostaattiohjattuna se lämmittää kuitenkin vain tarpeen mukaan.

Kuivauksen tehostaminen lämmittämällä

Rakennuskuivaimien hyötysuhde paranee nostamalla kuivatettavan tilan lämpötila noin 30 °C lämpötilaan. Näin rakennuslämmitintä voidaan käyttää rakennuskuivaimien rinnalle kuivaustehon nostamiseen.

Vuokrattavien lämmittimien käyttökohteita

Vuokrattava lämmitin soveltuu parhaiten tilapäiseen lämmitystarpeeseen. Rakennustöissä tyypillisiä kohteita ovat:

  • Tilojen väliaikainen lämmitys : Hallien, kiinteistöjen, varastojen kuivaus ja lämmitys
  • Maalauksen ja pinnotteiden kuivatus
  • Rakennuskuivauksen tehostaminen
  • Valu-, tasoitus- ja pinnoitusolosuhteiden aikaansaaminen vajaasti eristetyissä kohteissa

Lämmitystarve saattaa syntyä myös kotien, työpaikkojen ja hallien lämmitysjärjestelmien lakattua toimimasta jolloin tila täytyy saada pidettyä toimintakunnossa ja estetään lisävahingot (esimerkiksi kemikaalien ja vesien jäätyminen).