Otsonointi

Otsonointi perustuu otsonipitoisuuden nostamiseen korkealle tasolle jolloin otsoni toimii hapettimena ja tuhoaa hajujen ja allergioiden eloperäisiä lähteitä kuten bakteereja, sieniä, hometta ja viruksia. Otsoni on luonnon oma hapetin joka on hengitettynä haitallinen ja oikein käytettynä helppo, tehokas ja turvallinen menetelmä hajunpoistoon. Käsittely ei jätä jälkeensä mitään kemikaalijäämiä ja kaikki syntyneet yhdisteet ovat ilmassa. Huomioithan että otsonoitavassa tilassa ei saa oleskella otsonoinnin aikana ja tilan otsoni sekä käsittelyssä syntyneet yhdisteet tulee tuulettaa ennen tilan käyttöönottoa.

Otsonointi kiinteistöissä

Otsonilla voidaan poistaa hajua sisäpinnoilta, kalusteista ja tekstiileistä. Soveltuu hyvin esimerkiksi tupakan ja homeen hajuihin, viemärin hajuihin, yleisen ummehtuneisuuden hajuun sekä vesivahingon jälkeisen puhdistustyön tueksi. Huomioithan että otsonointi ei ulotu tuhoamaan rakenteiden sisäpuolisia kasvustoja. Otsonointi ei poista epäorgaanisten yhdisteiden hajuja joten esimerkiksi maalin tai liuttimien hajuun otsonointi ei tehoa. Remontoitavassa kohteessa otsonointi tulee tehdä siivouksen ja uusittavien materiaalien poiston jälkeen. Mahdollisimman tyhjässä ja paljaassa tilassa. Koska otsoni ei tunkeudu hyvin materiaalien läpi, kannattaa otsonointi tehdä ennen uusien pintamateriaalien (maalit, tapetit) asennusta. Otsonin ollessa ilmaa raskaampaa, kannattaa otsonia tuottava laite sijoittaa mahdollisimman korkealle, vähintään 150cm maasta. Otsoni toimii parhaiten suljetussa tilassa jossa ilma ei juuri liiku, mutta ilmaa voidaan myös liikuttaa puhaltimilla mikäli otsonoidun ilman ulottuvuus kohteeseen epäilyttää.

 

Veneiden ja ajoneuvojen hajunpoisto

Ajoneuvojen otsonointi on yleinen ja helppo tapa poistaa hajut sisustasta. Otsonoinnin ajaksi luonnonkumimateriaalit (harvinaisia) suojataan jottei otsonin hapettavan vaikutuksen vuoksi kumi menetä elastisuuttaan. Ajoneuvon ikkunat suljetaan ja otsonointilaite pidetään päällä sisätiloissa muutaman tunnin ajan, jonka jälkeen tila tuuletetaan ja otsonointi on valmis. Yleiset käyttökohteet ovat esimerkiksi autot, asuntovaunut ja veneet

Muuta huomioitavaa otsonoinnista

Otsonointi tehoaa hyvin näkyviin pintoihin joten kaikki otsonoitavat pinnat joihin vaikutusta halutaan, kannattaa jättää mahdollisimman ilmavasti. Otsonointipitoisuuden ylläpito korkealla tasolla edellyttää suljettua tilaa.